Mobirise

Välkommen till

Bolmens Hamnförening

56°48'57.6"N 13°41'54.1"E

Mobirise

Aktiviteter

Uppdaterat 9 maj 2024

Aktivitet DatumTid
Sjösättning18 maj 20249:00
Sjösättning1 juni 20249:00
Städning i hamnen11 juni 202418:00

Om Föreningen


Föreningen bildades 1982. Hamnen består av 90 båtplatser. Föreningen är aktiv och flera medlemmar är även med i andra båtföreningar i och runt Bolmen. Hamnen ligger mycket naturskönt inbäddat i Bolmens samhälle - ett idylliskt samhälle som för tankarna till mer namnkunniga platser vid Östersjön eller Västkusten. Längs med vägen ner till hamnen passeras flera små pittoreska hus. En campingplats finns även i direkt anslutning till hamnområdet.

Mobirise

Föreningens Styrelse

Daniel Nygren

(Ordförande)

Jan-Erik Karlsson
(Suppleant)

 

Kenneth Simon

 

Kim Karlsson

(Hamnkapten) 

Ulf Andersson

(Suppleant)

Sivert Ohlsson

 

Andreas Johansson

 

Hans-Gunnar Bremer

(Sekreterare)

Mathias Palm

(Kassör)

Mobirise

Ordningsföreskrifter
Bolmens Hamn

Föreningen är en ideell organisation som tillvaratar medlemmars intresse enligt föreningsstadgar

  1. Båten skall vara ordentligt förtöjd samt försedd med förtöjningsdämpare.
  2. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet och vara motståndskraftig mot nötning och solljus. Använd tågvirke av polyester eller polyamid, ”silke”. På förekommen anledning får inte kortfibrigt tågvirke användas. Vanliga karbinhakar är helt olämpliga för förtöjning. 
  3. Båten skall vara försäkrad året om. 
  4. Uppställningsplats skall omedelbart efter sjösättning städas, vaggor, kärror, täckmaterial skall ställas på anvisad plats och märkas med namn och tel.nr. 
  5. Master skall placeras på hyllor i mastskjulet. 
  6. Ämnar Du inte använda Din båtplats under sommaren, meddela Hamnkaptenen snarast. Han ombesörjer att platsen hyrs ut. OBS! Endast Hamnkaptenen är auktoriserad att hyra ut platserna, ej medlemmen själv. 
  7. Bad och fiske från bryggan och Y- bommar är förbjudet. 
  8. Hamnavgift och medlemsavgiften skall betalas via utsänt inbetalningskort senast en månad efter utskick. OBS! Vid påminnelse tillkommer en extra avgift på 50 kr. Ej betalda avgifter ger föreningen rätt att säga upp avtalet om båtplats. 
  9. Sjösättningen och upptagningen av båtar bokar Du direkt på anslagstavlan i hamnen. Listan för sjösättning sätts upp senast första helgen i april och listan för upptagning senast första helgen i september.

Bildarkiv

Avgifter 2023

Medlem Icke medlem
Medlemsavgift150
Hamnavgift (säsong)450
Vinterförvaring
 
Andra året båten ej varit i vattnet
Tredje året båten ej varit i vattnet
Fjärde året båten ej varit i vattnet
Sedan stigande med.....kr/år
150

300
450
600
150
250

500
750
1 000
250
Sommarförvaring – gårdsplan

Andra året båten ej varit i vattnet
Tredje året båten ej varit i vattnet
Fjärde året båten ej varit i vattnet
Sedan uppskrivning med....kr/år
150

300
450
600
150
250

500
750
1000
250
Sjösättning / upptagning200300
Sjösättning eller upptagning
 - ej gemensamma dagar
800800
Flytt av Vagn/vagga med truck5050
Veckohyra av båtplats privatperson500
Säsongshyra båtplats, privatperson
2 000
Säsongshyra båtplats, juridisk person3 000
Varvshyra – reparation/vecka200*
Varvshyra / vinterförvaring1 000**
Utebliven arbetsinsats under 202211 x 150/timme***


Tabellen visar belopp i svenska kronor

*Tillgängligt från första april

**Tillgängligt från upptagning av bommar till första april
***Enligt tidigare årsmötes beslut baseras avgiften på den genomsnits arbetstiden föreningen nedlagt under föregående året. Avgift = total tid / antalet medlemmar (72) x 150

Bankkonto: 5777-5306
Swish: 123-3409331


Mobirise

Är du medlem och saknar informationsutskick på mejl?
Meddela din epostadress till hamnforeningen@bolmen.se

Kontakt

Bolmens Hamnförening
c/o Kulvägen 4
341 40 Ljungby
hamnforeningen@bolmen.se
Bankkonto: 5777-5306

Ordförande:
Daniel Nygren
danne.nygren@gmail.com
070-557 76 44

Kassör:
Mathias Palm
070-249 84 48

Sekreterare:
Hans-Gunnar Bremer
070-352 80 07Hamnkapten: 
Kim Karlsson
kim86karlsson@gmail.com
073-813 16 10

Truckförare:
Kim Karlsson
073-813 16 10

Jan-Erik Karlsson
070-587 76 01

Kenneth Simon
kenneth51simon@gmail.com
070-559 23 44

Site was started with Mobirise site themes