bhf

Bolmens hamnförening

Välkommen till Bolmens hamnförening

Information via mejl

 

Är du medlem och saknar informationsutskick på mejl?

Meddela din epostadress till hamnforeningen@bolmen.se

 

 

Vårens datum!

 

Bommar 28April

 

Sjösättningsdagar:

5May 19May 2Juni

 

Städdag

7Juni 18:00

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved