make your own site for free

Vårt bildarkiv 2020

Här är bilder /anteckningar från olika aktiviteter som vi genomfört

Fritidsföreningen intervjuas av Växjö kommun 27 juli 2020

Mobirise

Se videon som handlar om Bolmens Fritidsförening

Växjö kultur och fritid "Scensommar" besökte  Bolmen för att få tips och idéer för utflykter. På bilden intervjuas Sivert Ohlsson om området kring Lokstallet och badplatsen. 
Foto: Gunnel Andersson

Städkväll vid Lokstallet 

Trots Coronan måste området hållas fint
Foto: Gunnel Andersson

Badbryggorna på plats 20 maj 2020 .

Mobirise

Bolmens Fritidsförening ansvarar för i - och upptagning av bryggorna samt skötseln av badplatsområdet. Kontakta någon i styrelsen om du upptäcker att något måste åtgärdas.

Årsmötet 27 februari 2020 valde nya ledamöter till styrelsen

Mobirise

Avgående styrelseledamöter

Ann Fröjd och Eva Larsson avtackas av ordförande Gunnel Andersson. Avgående ledamoten Tim Richter saknas på bilden.

Mobirise

Styrelsen 2020

Nya i styrelsen är Ann Sålebo, Anna Österberg och Hans Bremer. 

Från vänster: Görel Jarmin, Ann Sålebo, Ulrika Dahlin, Anna Östberg, Gunnel Andersson, Hans Bremer, Sandra Schatz, Anja Ohlsson, Sivert Ohlsson
Foto: Anders Holmberg

Owe Norrmans film "Sommaren på Myren" visades i Lokstallet  26 januari 2020

Mobirise

Leif Norrman inleder med att berätta om sin fars film.

Sommaren på myren är en dokumentärfilm från 1958 som spelats in under fyra somrar på Store Mosse. Filmen skildrar årets gång i ett stycke säregen svensk natur.
Till filmförevisningen kom 42 besökare. I pausen serverades kaffe och Leif svarade på frågor om inspelningen. 
/Anders Holmberg

Bilder från dans kring granen i Lokstallet 5 januari 2020.