Mobirise


Grannsamverkan
Bolmens samhälle

Grannsamverkan startades upp i Bolmen 2007.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan
- informerar om inbrott, stölder mm i Bolmens samhälle med omnejd. 
- ser till att Grannsamverkanskyltar är på plats. 
- får information och meddelanden från Kommunpolisen. 
- anordnar vid behov informationsträffar om olika saker som berör säkerhet och trygghet

Kontakta Sven eller Sivert för information.

Sven Jarmin
Mobil 070 592 30 15
sven.jarmin@outlook.com

Sivert Ohlsson
Mobil 070 609 29 03
sivert.ohlsson@telia.com


Mobirise simple web builder