Mobirise


Grannsamverkan

Grannsamverkan startades upp i Bolmen för några år sedan. Vi har återkommande informationskvällar i Lokstallet. Fritidsföreningen har även utrustning som medlemmar kan låna för stöldskyddsmärkning av värdefull egendom.

Kontakta Sven Jarmin om du vill låna märkutrustningen.

Sven Jarmin  
Mobil 070 592 30 15

Sivert Ohlsson  
Mobil 070-609 29 03

web page was created with Mobirise website templates