Föreningens historia

Lite om Lokstallet, Halmstadbanan och hur allt började

Om Lokstallet

Lokstallet byggdes och stod färdigt att användas när HB Järnväg öppnades för trafik den 24 augusti 1889. Byggnaden användes som lokstall för HBJ lok, alltså lok på Halmstadbanan. Rummen som vi byggt om till kök och serveringsrum användes då till övernattning för tågpersonal, eldare, konduktörer, men inte av lokförare, dom var av lite högre grad och skulle bo finare och hyrde in sig i privata bostäder i samhället där kunde dom få frukost på morgonen och kanske skjortkragen struken innan avresan nästa dag.  

Lokstallet upphörde som lokstall i början av 50 talet, några år efter SJ tagit över driften. Därefter användes lokstallet som svetsverkstad där det tillverkades värmeelement. Det var Antberg som drev företaget och flera Bolmenbor hade sin arbetsplats där. Efter denna epok blev byggnaden stående öde och förfallet gick snabbt. Rutorna krossades och taket läckte — alltså rivningsfärdigt. Se bilden ovan. 

Järnvägen läggs ned den 30 sept 1966.

Då hände det

29 okt 1966 bildades Bolmens Småbåtsägareförening med en interimstyrelse som bestod av Erik Salomonsson, Magni Jansson, Tage Johansson, Ragnvald Larsson, Karl Bengtsson och Gösta Karlsson.

Dessa kraftfulla herrar sammanfattade ett skarpt brev till dåvarande kommunalnämndsordföranden i Annerstad Kommun, Artur Bengtsson
där man föreslog många positiva saker med att behålla området som fritidsområde och inte sälja ut det som industrimark för sågverkets framtid.
Med tanke på den kommande kommunsammanslagningen skulle området bli förenligt med Ljungby storkommuns gemensamma angelägenheter och som tillflyktsområde för både Ljungbybor och utifrån kommande turister.
Så följde ett par lugna år men 1968 fastställdes planen över området och förslaget som fritidsområde var förankrat. Nu hettade det till igen. Första riktiga årsmötet hölls den 16 nov 1968, men bara 3 medlemmar var närvarande. Det var för lite tyckte deltagarna för att besluta om föreningens framtida verksamhet.

Mobirise

Lokstallet som det såg ut innan renoveringen

Mobirise

Lokstallet 2017

Mobirise

Lokstallet midsommar 2010

Då hände det igen...
27 maj 1970 ombildades föreningen och skulle heta Bolmens Båt och Fritidsförening, vilket senare blev Bolmens Fritidsförening. Kassan från gamla föreningen överfördes och bestod av 681 kronor och 35 öre.

1971 hade föreningen 49 medlemmar, vi hade fester och dansade på betongplattan ute vid muren.
1972 byggdes dansbanan, muren målades, och en scen byggdes
1973 drog vi fram ström och renoveringen var igång.
1974 servering inomhus med korv och dopp i grytan, men inget vatten, det hämtade vi hos Olga.
1975-78 fortsatt renovering, medlemmarna hade ökat till 59 st.
1979 renovering av köket för 16.000 kr.
1980 76 medlemmar och vi omsatte mellan 50-60 tusen kronor
1985-86 nya inventarier i köket
1987-88 knytkalas var populära, Olle Rydell spelade och när inte han kunde fick jag ställa upp som diskjockey.
1990-91 ny elinstallation för 20.000 kronor
1995 Utedanserna minskade och föreningen drev dom traditionella festligheterna som visade sig ge det bästa överskottet
Ja, sedan dess har allting bara flutit på, vi har renoverat, målat om, byggt lottstånd, isolerat på vinden och mycket annat. 
Sivert Olsson

Föreningens Logotyper  

Nedan visas tre logotyper som föreningen tagit fram

Mobirise

1

Den här är den första logotypen som fritidsföreningen tog fram. Den finns på fotokollaget mitt emot toaletten vid entren.

Mobirise

2

Den här logotypen har funnits med länge med den ersattes p g a att man önskade en renare  och tydligare bild.

Mobirise
3

En ny logotyp togs fram till 40-årsjubileet 2009. Det avbildade loket har sin förlaga på metallskylten vid infarten till lokstallet från Strandsjövägen

Mobirise

Styrelsen 2009

Från vänster: Mårten Mankert (ordf), Anders Holmberg, Gunnel Anderson, Tim Richter, Görel Jarmin, Anders Jarmin, Marianne Lindskog, Claes Troste och Anja Ohlsson

Mobirise

Styrelsen 2010

Stående: Claes Troste, Anders Jarmin, Sivert Ohlsson,
Pia Eliasson, Hans -Erik Walenburg. Sittande: Anja Ohlsson, Görel Jarmin, Gunnel Andersson ( ordf.) , Tim Richter

Mobirise

Styrelsen 2011-2013

Från vänster: Hans -Erik Walenburg , Tim Richter, Anja Ohlsson, Göran Svensson, Gunnel Andersson ( ordf.),
Sivert Ohlsson Görel Jarmin,
Pia Eliasson, Claes Troste

Mobirise

Styrelsen 2014-2017

Från vänster: Eva Larsson, Gunnel Andersson ( ordf.), Pia Eliasson, Göran Svensson, Sivert Ohlsson, Görel Jarmin, Anja Ohlsson, Tim Richter, Claes Troste

Mobirise

Styrelsen 2018

Från vänster:Peter Troste, Görel Jarmin,Tim Richter, Ulrika Dahlin, Anja Ohlsson, Gunnel Andersson (ordf), Sivert Ohlsson, Eva Larsson saknas på bilden: Lotta Svensson

Mobirise

Styrelsen 2019

Från vänster: Sandra Schatz, Görel Jarmin, Ann Fröjd, Ulrika Dahlin, Anja Ohlsson, Gunnel Andersson (ordf), Tim Richter, Eva Larsson, Sivert Ohlsson

Mobirise

Styrelsen 2020-2021

Från vänster: Görel Jarmin, Ann Sålebo, Ulrika Dahlin, Anna Östberg, Gunnel Andersson (ordf), Hans Bremer, Sandra Schatz, Anja Ohlsson, Sivert Ohlsson 

Made with Mobirise - More info