Grannsamverkan

 

Grannsamverkan startades upp i Bolmen för några år sedan. Vi har återkommande informationskvällar i Lokstallet. Fritidsföreningen har även utrustning som medlemmar kan låna för stöldskyddsmärkning av värdefull egendom.

Kontakta Sven Jarmin om du vill låna märkutrustningen.

Mer information hittar du på:

samverkanmotbrott.se

stoldskyddsforeningen.se

Ökad trygghet genom samverkan

Kontaktpersoner:

Sivert Ohlsson

Mobil 070 609 29 03Sven Jarmin

Mobil 070 592 30 15